Prostaatkanker, en wat dan nu?     

Er zijn veel mannen die daar mee te maken krijgen. 3000 mannen sterven aan deze ziekte, evenveel als vrouwen met borstkanker. Mannen praten blijkbaar niet.
Zie hier mijn relaas over al jaren vechten tegen deze ziekte.
Wellicht ga ik dat verliezen. Dat is dan maar... De huidige hormoontherapie (Enzalutamide, een zeer dure vorm van medicatie) gaat andere fase in. Rekken is het devies.
De therapie slaat aan tot nu toe...

19 december 2023

Radboud Nijmegen voor 3 maandelijkse controle, altijd weer een beladen moment.
Heb met uroloog gesproken over alternatieve combinatie van medicijnen.
Blijkt dat dr. Niven Mehra, ook verbonden aan Radboud, in zijn studie heeft onderzocht of een combinatie van darolutamide, androgeendeprivatietherapie en docetaxel leidt tot een verlenging van overleving bij patiënten met gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom.

Volgens mijn uroloog Stijn is darolutamide een zusje van enzatulamide (welke ik heb in combinatie met Zoladex, dus ADT).

Kortom, ik heb de meest adequate vorm van medicatie op dit moment. Stijn zegt daar wel bij dat bij huidige vorm er zomaar resistentie kan optreden, kan binnen halfjaar zijn maar ook nog jaren duren, dit is ook voor hem ook volkomen koffiedik kijken. Daarna wordt het moeilijk een andere vorm van medicatie in te zetten en is in huidige situatie alleen een chemo nog inzetbaar.

Daar bij mij een melanoom (moedervlek) insisu (kwaadaardig) is verwijderd in aug. 2023 (gebied volkomen vrij) schijnt dit een aantekening te zijn in mijn dossier waardoor ik waarschijnlijk niet mag deelnemen in een eventueel experimentele studie binnen Radboud, dat is dan wel weer pech.

Op dit moment rechercheer ik niet veel op internet, een lotgenoot voorziet me van veel mogelijkheden en ontwikkelingen in de wereld van prostaatkanker, die hou ik dan maar even bij.

Je wil er niet graag dagelijks aan geconfronteerd worden, maar dat doet het wel.
Ik kan er redelijk mee om gaan, relativeer waar mogelijk, immers het leven gaat nog even verder en dient geleefd te worden.

De PSA score is sinds woensdag 20 dec. 0.1, dus stabiel tot nu toe. Op naar maart 2024 voor controle.

Za 21 okt. 2023

Experts vinden levensverlengende therapie voor terugkerende prostaatkanker
Door Linda van Beest, 19 okt 2023 

Onderzoekers hebben een levensverlengende behandeling gevonden voor mannen met terugkerende prostaatkanker. De Amerikaanse wetenschappers noemen de therapie veelbelovend.
De behandeling zorgt ervoor dat patiënten met prostaatkanker langer kunnen leven zonder dat hun ziekte verergert. Dat blijkt uit resultaten die donderdag zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine.
Mensen met agressieve prostaatkanker worden meestal behandeld met een operatie of bestralingstherapie. Maar bij ongeveer een derde van deze patiënten keert de kanker binnen tien jaar terug.
Bij die terugkerende vorm kan androgeendeprivatietherapie (ADT) worden ingezet. Die hormoontherapie vermindert de productie van testosteron, een geslachtshormoon dat prostaatkankercellen helpt te groeien en verspreiden. In dit onderzoek werd ADT gecombineerd met enzalutamide, een middel dat de effecten van testosteron blokkeert.

Combinatietherapie komt als beste uit de bus gecombineerd met enzalutamide, een middel dat de effecten van testosteron blokkeert. 46%

Meer dan duizend prostaatkankerpatiënten uit zeventien landen deden mee aan het onderzoek. Een derde van de groep kreeg alleen een ADT-behandeling, een derde kreeg ADT én enzalutamide (ADT+) en de laatste groep kreeg alleen enzalutamide.

De ADT+-groep had de beste resultaten: de kans op uitzaaiingen of overlijden nam met 58 procent af ten opzichte van de groep die alleen een ADT-behandeling kreeg. Patiënten die alleen met enzalutamide werden behandeld hadden op hun beurt 37 procent minder kans op uitzaaiingen en overlijden dan de groep die alleen ADT kreeg.
De combinatietherapie werkt dus het beste. Toch denken de onderzoekers dat veel patiënten de voorkeur geven aan een behandeling met alleen enzalutamide. Dat middel geeft namelijk minder bijwerkingen.
De nieuwe behandeling moet nog goedgekeurd worden door de Food and Drug Administration (FDA). "Als de FDA de behandeling met enzalutamide goedkeurt, kunnen we op grotere schaal gaan testen en zullen minder mensen met terugkerende prostaatkanker overlijden", schrijven de onderzoekers

Links naar behandelcentra:

Adres:

Tuinstraat 21
7607 JH Almelo

Telefoon:

0633 50 2500
Whatsapp: hermanhopman